Technologia

Istnieją dwa główne powody, dla których zwiększa się ciągle zainteresowanie syntetycznymi środkami smarnymi oraz dla których wypierają one ze stosowania produkty pochodzenia mineralnego, szczególnie w trudnych aplikacjach. Są to:

    Generalny trend do cięcia kosztów w firmach, co pociąga za sobą poszukiwanie środków smarnych o dłuższym czasie działania (wymiany, dosmarowywania). Oszczędność wynika wtedy z minimalizacji zużycia, ograniczenia stanów magazynowych i redukcji kosztów związanych z utylizacją odpadów.

    Rozwój środków smarnych w kierunku zdecydowanego polepszenia ich parametrów.

Osiągi pod kontrolą:
Produkty wykazują najbardziej potrzebne właściwości charakterystyczne dla produktów ropopochodnych, jednakże bez znanych ograniczeń tych ostatnich. Nasze syntetyczne środki smarne komponowane są z czystych baz takich jak polialfaolefiny (PAO), estry czy polialkilenoglikole (PAG), produkowanych w nowoczesnych fabrykach chemicznych, w stałych, kontrolowanych warunkach.

Ścisły monitoring procesu produkcyjnego i wszechstronne testy umożliwiają osiągnięcie takiego ich składu i funkcjonalności, aby były dokładnie odpowiedały potrzebom aplikacji, a parametry spełniały, a nawet przewyższały uznane standardy.

Dodatkowo, nasze długoletnie doświadczenia, poparte latami intensywnego rozwoju, powoduje, że jesteśmy w stanie zaoferować najbardziej efektywne z punktu widzenia technicznego i ekonomicznego rozwiązania indywidualnych potrzeb naszych Klientów.
ANDEROL – Zestawienie korzyści

Właściwości Korzyści
Wysoka odporność na obciążenia termiczne Stabilne parametry w długim okresie czasu
Mała zmiana lepkości w zależności od temperatury Większa ciekłość w niskich temperaturach. Mniejsze zużycie w trakcie zimnego startu. Brak potrzeby sezonowej wymiany. Lepsza szczelność układu.
Możliwość przenoszenia obciążeń w długim okresie czasu Wydłużone okresy wymian

Zwiększona smarność

Zwiększona skuteczność I mniejsze zużycie energii. Mniejszy hałas.

Niższa lotność

Zmniejszone zużycie środka smarnego.
Wysoka odporność na oksydację termiczną. Możliwość stosowania w wyższych temperaturach. Brak utraty lepkości w wyższych temperaturach. Niższa tendencja do tworzenia się osadów, lakierów, nagarów.
Dobra demulgacja z wody. Utrzymanie smarności w obecności wody lub pary wodnej. Lepsza ochrona antykorozyjna. Niższe koszty utylizacji odpadów.
Odporność na zanieczyszczenia. Zabezpieczenie urządzeń przed agresywnym środowiskiem. Efekt detergencyjny powoduje rozpuszczenie osadów.
Lepsze przewodzenie ciepła. Lepsze chłodzenie pozwala na wyższe prędkości i/lub wyższe obciążenia.
Doskonała wytrzymałość filmu olejowego. Zmniejszenie zużycia maszyn, szczególnie w operacjach okresowych.
Wyższa temperatura zapłonu I samozapłonu. Podwyższone bezpieczeństwo pracy.

Wszystkie powyższe czynniki nie tylko skracają przerwy serwisowe, oszczędzają koszty ale przede wszystkim istotnie wydłużają żywotność maszyn i urządzeń. Syntetyczne środki smarne zwiększają efektywność produkcji, pozwalając maszynom działać dłużej i w warunkach większych obciążeń. Ich lepsze parametry i większa uniwersalność prowadzą do zmniejszenia stanów magazynowych i zużycia. To z kolei pozytywnie odbija się na kosztach utylizacji i stwarza o wiele mniej problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Nasi doradcy techniczni są gotowi aby pomóc Wam w procesie doboru odpowiedniego środka smarnego do dowolnej aplikacji. Do pomocy mają całą globalną organizację działającą pod logo , z jego laboratoriami, centrami badawczo-rozwojowymi i fabrykami produkcyjnymi w Europie, USA i Kanadzie. Nasze produkty są sprzedawane na całym świecie, co gwarantuje szybką dostawę gdziekolwiek znajduje się Wasz sprzęt serwisowy lub wyprodukowane przez Was urządzenie, maszyna, itp.

Dla uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z nami.

Proszę pamiętać – jest w zasięgu jednego telefonu lub e-mail’a.